abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Piekarski Wiesław

trener rozwoju jednostki i grupy, autor projektu „Aktywny senior” podejmującego problem aktywizacji intelektualnej seniorów z terenów defaworyzowanych. Decyzja bliskich członków rodziny o wyborze domu opieki jako formy bezpiecznego, ale aktywnego spędzenia jesieni życia zainspirowała go do zgłębiania powodów szczęśliwej starości.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line