abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Wentura-Dudek Beata

ukończyła studia z prawa karnego, gospodarczego i skarbowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i na świecie. Zajmuje się organizacją i promocją targów i konferencji na Targach Kielce, w tym Targów Praca Kariera Rozwój, oraz obsługą prawną akcji promocyjnych (posiada uprawnienia Ministra Finansów do ich nadzoru). Dodatkowo prowadzi szkolenia dotyczące zasad prawno-podatkowych organizacji akcji promocyjnych oraz z zakresu promocji i komunikacji marketingowej. Od wielu lat angażuje się także w działalność społeczną i charytatywną.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line