abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Russel Piotr

doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji i badań naukowych z za- kresu leasingu, uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybranych aspektów polityki fiskalnej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą – pracował m.in. jako audytor wewnętrzny w PKN ORLEN oraz specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego. Obecnie pracuje jako ekspert ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line