abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Ostaszewski Janusz

prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową i strategią finansową. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do dorobku naukowego zalicza ponad 149 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisały i obroniły 22 osoby. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku Dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo pogłębiają jego zainteresowanie finansami. Dzięki wieloletniej pracy w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca jego zainteresowania badawcze.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line