abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Wiłkomirska Anna

profesor doktor habilitowany. Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. Stypendystka George Washington University jako visiting scholar. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych do spraw edukacji. Członkini Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Biegła sądowa ds. edukacji. Członek polskiego zespołu realizującego badanie ICCS – International Civic and Citizenship Study 1999 i 2009 roku. Kierownik grantu NCN Ocena efektywności systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce, jakość pracy szkoły. Jest promotorem prac doktorskich z zakresu polityki edukacji, pracy szkół, socjalizacji młodzieży. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line