abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Piechowicz Michał

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji z obszaru integracji europejskiej, lobbingu oraz bezpieczeństwa. Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uczestnik programów szkoleniowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej, nowych form komunikacji, lobbingu i reprezentacji interesów, funduszy UE oraz wybranych zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line