abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Postuła Marta

dr hab., Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości oraz Kierownik Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zespołu badawczego TIGER. Od 1999 r. związana z sektorem administracji publicznej. Do podstawowego zakresu jej doświadczeń zawodowych należy funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesy budżetowe oraz efektywność wydatków publicznych. Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz ponad 90 innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych. Była przedstawicielem Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Bierze także udział w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line