abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Kudlak Grzegorz

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii KUL, mgr lic. teologii (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), magister psychologii (UKSW), psychoterapeuta, adiunkt w Zakładzie Psychologii Dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże kliniczne, min. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic w Warszawie (1998), Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu na Oddziale skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych (2002), NZOZ Poradni Uzależnień w Warszawie (2002-2004), Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (2003-2004). W pracy naukowej skupia się na psychologii klinicznej, sądowej oraz resocjalizacji. Podejmuje zagadnienia dotyczące zaburzeń osobowości, niedostosowania społecznego, uzależnień i przemocy, również w kontekście związków z przestępczością i terapią więźniów, z którymi pracował w latach 1997-2001. Zawodowo zajmuje się psychoterapią indywidualną, par, oraz terapią grupową, prowadzi grupy rozwojowe (12 kroków), pracuje także z młodzieżą przebywającą w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie. Podejmuje tematy związane z psychologią penitencjarną i kliniczną, między innymi zagadnienia skuteczności psychoterapii, w tym terapii uzależnień w warunkach więziennych, jej związków z predyspozycjami psychicznymi i osobowościowymi skazanych oraz wpływu na efekty resocjalizacyjne. Badania poszerza również o problematykę przestępczości nieletnich na przykładzie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.



Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line