Strona główna | Archiwum | Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia
Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i w Meksyku. Modele, praktyka, doświadczenia
Autor: Mariusz Bednarek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-027-9
Data wydania: 2015
Liczba stron: 126/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Materiał zawarty w książce jest adresowany do menedżerów wysokich i średnich szczebli  zarządzania firm produkcyjnych różnych branż przemysłowych, a także studentów szkół  wyższych, jako podręcznik do przedmiotów obowiązkowych lub fakultatywnych związanych z organizacją, zarządzaniem oraz inżynierią produkcji. Z książki dowiemy się m.in.:

- o formach organizacji współczesnych przedsiębiorstw,
- o przedsiębiorstwach Lean w Polsce i w Meksyku,
- o modelach wdrażania Lean,
- o metodach i narzędziach używanych we wdrażaniu, 
- o wynikach i przebiegu programów wdrożeniowych Lean,
- o zaleceniach, które podnieść powinny efektywność wdrażania.

Spis treści:
 
Wstęp

1. Formy organizacji współczesnych przedsiębiorstw

1.1. Globalizacja i rewolucja naukowo-techniczna
1.2. Modele działania przedsiębiorstwa
1.2.1. Organizacja wirtualna
1.2.2. Organizacja szczupła i organizacja zwinna
1.3. Formy organizacji przedsiębiorstw
1.4. Przedsiębiorstwo zrównoważone
1.5. Przedsiębiorstwo Lean w Polsce

2. Modele i metody Lean Manufacturing

2.1. Analiza wybranych modeli Lean Manufacturing
2.2. Proponowane zmiany w modelu Lean Manufacturing
2.3. Wybrane metody, elementy składowe modelu
2.4. Filozofia ciągłego doskonalenia Kaizen

3. Wybrane przypadki wdrażania metod Lean Manufacturing w Polsce

3.1. Przedsiębiorstwa i ich charakterystyka
3.2. Wdrażanie Lean Manufacturing w Fabryce Broni „Łucznik”
3.2.1. Uzyskane rezultaty wdrożeniowe
3.3. Wdrażanie Lean Manufacturing w Zetkama
3.3.1. Uzyskane wyniki projektu
3.4. Podsumowanie

4. Analiza wdrażania metod Lean Manufacturing w Meksyku

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstw meksykańskich
4.2. Badanie przypadków wdrażania Lean Manufacturing
4.2.1. Założenia i zakres prac wdrożeniowych
4.2.2. Uzyskane wyniki wdrożeniowe
4.3. Przydatność doświadczeń meksykańskich w polskich wdrożeniach

5. Propozycje zmian we wdrażaniu Lean Manufacturing

5.1. Porównanie metod wdrażania w Polsce i w Meksyku
5.2. Zmiany w fazie przygotowywania wdrożenia
5.3. Zmiany w fazie wdrożeniowej
5.4. Zmiany w sposobie określania efektów wdrożeń i ich pomiarze

Bibliografia

Mariusz Bednarek

prof. SAN i PW. Dziekan Wydziału Zarządzania SAN. Ma wieloletnie doświadczenie jako profesor nadzwyczajny i visiting uniwersytetów i szkół wyższych polskich, meksykańskich, kanadyjskich, amerykańskich i hiszpańskich. Uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach przemysłowych (Lean/Kaizen) oraz pracach badawczych związanych z innowacjami procesów produkcyjnych i zarządzania. Pracował w zakładach przemysłowych w  Europie i  w  Ameryce Łacińskiej, jak również dla firm samochodowych francuskich, niemieckich, amerykańskich. Włada kilkoma językami. Fascynują go różne kultury społeczne. Wydał wiele publikacji i prac związanych z usprawnianiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ekspertem opiniującym projekty programów prac naukowo-badawczych w UE i NAFTA.


Z recenzji prof. zw. dr hab. Ireny Hejduk:

Książka jest ważną, potrzebną i bardzo aktualną pozycją i jest godna polecenia ze względu na:
- przydatność i użyteczność we wdrażaniu Lean Manufacturing,
- metodykę prezentowanej treści z obszaru wdrażania nowoczesnych metod zarządzania produkcją,
- dobór adekwatnej literatury,
- logikę narracji,
- czytelną, wewnętrzną strukturę poszczególnych rozdziałów.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line