Strona główna | Archiwum | Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego 50% rabatu
Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego 50% rabatu
Autor: Tadeusz Zawadzak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-511-7
Data wydania: 2014
Liczba stron: 266/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Prezentowany podręcznik zawiera usystematyzowany wykład z podstaw zarządzania, sprawdzony w toku wieloletnich zajęć dydaktycznych realizowanych przez autora na uczelniach wyższych i kursach dla kadry kierowniczej w różnych organizacjach sektora publicznego, wzbogacony o oceny wyniesione z praktyki zawodowej i badań empirycznych.

Opracowanie może stanowić podstawę do programowania zajęć dydaktycznych w zakresie problematyki obejmującej różne dziedziny sektora publicznego, a załączone materiały pomocnicze podnoszą jego wartość praktyczną dla wykładowców i studentów. Jednocześnie opracowanie może być użyteczne dla kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się analizą organizacji pracy i projektowaniem usprawnień organizacyjnych, programowaniem szkoleń zawodowych itp. Te walory, w połączeniu ze zwięzłym i bardzo przystępnym opisem poszczególnych zagadnień, uzasadniają przekonanie, że książka spełnia podstawowe wymagania dobrego podręcznika akademickiego.

Spis treści:

WSTĘP  

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1.1. Rola, funkcje i struktura sektora publicznego
1.2. Pojęcie, funkcje i organizacja administracji publicznej
1.3. Uwarunkowania działań sektora publicznego  
1.3.1. Uwarunkowania organizacyjno-prawne
1.3.2. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne
1.3.3. Uwarunkowania unijne

2. PRZEDMIOT NAUKI ZARZĄDZANIA

2.1. Praca sprawna i zorganizowana
2.2. Pojęcie, rodzaje i cechy organizacji  
2.3. Wieloaspektowy i interdyscyplinarny  charakter organizacji
2.4. Podejście systemowe w analizie organizacji  
2.5. Współczesne tendencje w nauce zarządzania

3. PROCES I METODY ZARZĄDZANIA

3.1. Pojęcie i rodzaje zarządzania
3.2. Zasady zarządzania i źródła władzy kierowniczej  
3.3. Fazy zarządzania i funkcje kierownicze
3.4. Kompetencje kierowników
3.5. Ogólny przegląd metod i technik zarządzania
3.6. Zarządzanie projektami i procesami  
3.7. Zarządzanie jakością pracy  
3.8. Kontroling w zarządzaniu organizacją

4. PROCES PLANISTYCZNO-DECYZYJNY

4.1. Plan i decyzja jako elementy preparacji działania
4.2. Pojęcie i rodzaje celów działania
4.3. Pojęcie i funkcje planu pracy  
4.4. Pojęcie i rodzaje decyzji  
4.5. Fazy procesu planistyczno-decyzyjnego  
4.6. Uwarunkowania i zasady procesu  planistyczno-decyzyjnego  

5. PROCES I ZASADY ORGANIZOWANIA PRACY

5.1. Proces organizowania pracy
5.2. Podział i specjalizacja pracy
5.3. Budowa struktury organizacyjnej i czynniki  strukturotwórcze  
5.4. Rodzaje struktur organizacyjnych  
5.5. Rola organizacyjna pracownika
5.5.1. Znaczenie stanowiska pracy
5.5.2. Zadania i obowiązki
5.5.3. Odpowiedzialność i uprawnienia  
5.6. Prawne instrumenty zarządzania organizacją  

6. KIEROWANIE GOSPODARKĄ KADROWĄ

6.1. Rola i funkcje gospodarki kadrowej w zarządzaniu organizacją  
6.2. Fazy procesu kadrowego   
6.3. Zatrudnianie pracowników
6.4. Dobór i selekcja pracowników  
6.5. Szkolenie pracowników  
6.6. Ocena pracowników

7. SYSTEM MOTYWACJI W ORGANIZACJI  

7.1. Pojęcie motywacji  
7.2. Hierarchia potrzeb ludzkich
7.2.1. Potrzeby podstawowe  
7.2.2. Potrzeby wyższego rzędu  
7.2.3. Współczesne teorie motywacji  
7.3. Środki i zasady motywacji
7.4. Styl zarządzania jako czynnik motywacji
7.5. Konflikty jako czynnik motywacji
7.6. Kultura organizacyjna jako czynnik motywacji
7.6.1. Pojęcie i rola kultury organizacyjnej  
7.6.2. Elementy i uwarunkowania kultury organizacyjnej  

8. NADZÓR W ORGANIZACJI  

8.1. Nadzór jako funkcja zarządzania organizacją  
8.2. Kontrola jako funkcja nadzoru w organizac
8.3. Proces kontroli
8.4. Rodzaje, funkcje i przedmiot kontroli
8.5. Organizacja kontroli
8.5.1. Kontrola wewnętrzna  
8.5.2. Kontrola zewnętrzna
8.5.3. Standardy kontroli
8.6.  Kryteria kontroli  
8.7. Środki i metody kontroli   
8.8. Czynniki efektywności nadzoru w organizacji  

9. WYBRANE ASPEKTY SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM

9.1. Uwagi ogólne  
9.2. Klasyfikacja zagrożeń kryzysowych
9.3. Rodzaje zagrożen kryzysowych w sektorze publicznym  
9.3.1. Przejawy i skutki szkód
9.3.2. Przyczyny i źródła szkód  
9.4. Środki przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym  
9.5. Proces zarządzania kryzysowego  
9.6. Rodzaje i przesłanki zmian organizacyjnych
9.7. Proces i metody zmian organizacyjnych
9.8. Strategia „Sprawne państwo 2020”

10. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

10.1. Wiedza jako zasób organizacji  
10.2. Pojęcie i rodzaje wiedzy  
10.3. Proces zarządzania wiedzą
10.3.1. Planowanie wiedzy  
10.3.2. Źródła wiedzy  
10.3.3. Organizacja systemu informacyjnego
10.4. Metody komunikacji w organizacji
10.4.1. Metody indywidualne i zbiorowe
10.4.2. Metody kreatywne  
10.4.3. Techniczne środki komunikacji
10.5. Dysfunkcje w zarządzaniu wiedzą w organizacji

BIBLIOGRAFIA  

ANEKS

Przykładowy program dydaktyczny  
Schematy organizacyjne
Tematy kontrolne  
Tematyka prac dyplomowych

Tadeusz Zawadzak

długoletni i doświadczony nauczyciel akademicki. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a także Rady Naukowej Zakładu Zarządzania PAN. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje 14 wydanych monografii i skryptów z dziedziny organizacji i zarządzania, kontroli gospodarczej i ochrony mienia.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line