Strona główna | Archiwum | Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych
Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych
Autor: Piotr Chlebowicz, Joanna Kamińska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-849-1
Data wydania: 2015
Liczba stron: 200/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

W książce zaprezentowano funkcjonowanie nowej metody śledczej - analizy kryminalnej, która obecnie przeżywa okres intensywnego rozwoju. Omówiono i przedstawiono mechanizmy wykrywcze sprawców z zakresu przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej.

Trzeba podkreślić, że analiza kryminalna funkcjonuje dopiero 15 lat w służbach policyjnych i specjalnych. Jest to właściwy moment do publikacji, która oprócz teorii przedstawia praktyczne rozwiązania stosowane przez analityków w sprawach karnych i operacyjnych.

Patron medialny:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Geneza analizy kryminalnej

1. Pojęcie wywiadu kryminalnego
2. Wywiad kryminalny a współczesne modele „policingu”
3. Pojęcie analizy kryminalnej
4. Odmiany analizy kryminalnej

Rozdział 2. Cykl analityczny (wywiadowczy)

1. Zadaniowanie
2. Zadaniowanie w wywiadzie kryminalnym
3. Zbieranie informacji
4. Przetwarzanie danych
5. Analiza
6. Dystrybucja
7. Dystrybucja w wywiadzie kryminalnym

Rozdział 3. Analityk kryminalny

1. Myślenie analityczne w procesie wykrywczym (wnioskowanie)
2. Przesłanki
3. Wniosek
4. Rodzaje wniosków
5. Błędne rezultaty wynikające z nieprawidłowego rozumowania
6. Logika (wnioskowania logiczne)
7. Dedukcja
8. Indukcja
9. Podstawy formalne statusu analityka kryminalnego w Policji i Straży Granicznej

Rozdział 4. Warsztat pracy analityka

1. Ikony/symbole
2. Atrybuty
3. Etykiety
4. Diagramy/wykresy
5. Wykres powiązań
6. Wykres przepływów
7. Wykres wydarzeń

Rozdział 5. Ogólne zasady pracy analitycznej w kontekście tzw. danych masowych

1. Analiza danych telekomunikacyjnych
2. Analiza innych danych ustrukturyzowanych

Rozdział 6. Analiza zdarzenia (przestępstwa)

Rozdział 7. Analiza porównawcza spraw

Rozdział 8. Analiza grup przestępczych


Rozdział 9. Analiza profilu szczególnego oraz analiza prowadzenia sprawy

Analiza prowadzenia sprawy

Rozdział 10. Rozwój analizy kryminalnej w Polsce

Kierunki rozwoju współczesnej analizy kryminalnej

Zakończenie

Bibliografia

Piotr Chlebowicz

adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 2002 r. W latach 2003–2004 prawnik w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie. W latach 2003–2006 odbył aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem prokuratorskim. Autor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Uczestnik projektów badawczych. Zainteresowania badawcze obejmują przestępczość stadionową, analizę kryminalną, nielegalny handel bronią. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii.

Joanna Kamińska

mł. insp., naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KW Policji w Olsztynie.

» Sylwia Zadworna, Nauka i praktyka w służbie kryminologii, e-gazeta Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie »

» My tu w wywiadzie kryminalnym jesteśmy pozytywnie zakręceni, gazetaolsztynska.pl »


prof. dr. hab. Maciej Szostak:

(...) Autorzy z pewnością postawili sobie za cel popularyzację przedmiotowego zagadnienia w sposób możliwie transparentny i muszę przyznać, że rzadko kiedy spotyka się taką klarowność i rzetelność prowadzenia wykładu.

Praca ta posiada jeszcze kilka innych zalet, np. jest świetnym kompendium wiedzy zarówno dla teoretyków, ale przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli organów ścigania i służb specjalnych, odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów analitycznych, dotyczących różnych kategorii spraw karnych, o różnej proweniencji gatunkowej: od przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, do przestępstw komputerowych, karnoskarbowych czy karno-gospodarczych.

Czytelnicy otrzymają bowiem dobrze napisany przewodnik metodologiczny o analizie kryminalnej i mechanizmach jej funkcjonowania w dobrej językowo, komunikatywnej formie (...)

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line