Strona główna | Archiwum | Kulturowe uwarunkowania Lean Management
Kulturowe uwarunkowania Lean Management
Autor: Aneta Parkes
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-428-4
Data wydania: 2017
Liczba stron: 196/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka zawiera analizę wpływu kultury organizacyjnej (determinowanej m.in. kulturą narodową) na powodzenie, możliwość wdrożenia, rozwój oraz efektywność funkcjonowania Lean Management, z próbą wyjaśnienia, na czym ten wpływ polega. Cel ten realizowano zarówno poprzez szczegółowe studia literaturowe, jak i wyniki badań własnych przeprowadzonych w Polsce, Meksyku i w Wielkiej Brytanii, które to badania obejmowały studia przypadków w zakresie kultur organizacyjnych i ich wpływu na wdrażanie oraz funkcjonowanie Lean Management.

Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kulturowych uwarunkowań zarządzania: studentów, badaczy, menedżerów i praktyków wdrażających Lean Management w organizacjach przemysłowych i usługowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział  1. Charakterystyka Lean Management

1.1. Pochodzenie Lean Management
1.2. System Produkcyjny Toyoty
1.3. Lean Management – definicje
1.4. Postfordyzm a szczupłe zarządzanie
1.5. Zasady Lean Management
1.6. Wybrane metody i techniki Lean Management
1.7. Obszary zastosowania Lean Management

Rozdział  2. Kulturowe uwarunkowania zarządzania

2.1. Kultura – charakterystyka zjawiska
2.2. Kultura narodowa a kultura organizacyjna
2.3. Wzajemne oddziaływanie kultury narodowej i kultury organizacyjnej
2.4. Typologia kultur Ch. Hampden-Turnera i A. Trompenaarsa
2.5. Kultura Lean Management

Rozdział 3. Lean Management w japońskiej specyfice kulturowej

3.1. Państwo Japońskie – podstawowe informacje
3.2. Charakterystyka kultury narodowej Japonii
3.3. Wybrane cechy kultur japońskich organizacji
3.4. Wpływ japońskich uwarunkowań kulturowych na Lean Management

Rozdział 4. Podstawy metodologiczne

4.1. Wieloparadygmatyczne podejście do badań nad kulturą organizacyjną
4.2. Wykorzystana metoda i techniki badawcze
4.3. Przebieg procesu badawczego
4.4. Charakterystyki badanych przypadków
4.4.1. Polska filia międzynarodowej korporacji
4.4.2. Mała polska firma usługowa
4.4.3. Meksykańska filia międzynarodowej korporacji
4.4.4. Brytyjska filia międzynarodowej korporacji

Rozdział 5. Lean Management a uwarunkowania kulturowe – Polska

5.1. Rzeczpospolita Polska – podstawowe informacje
5.2. Charakterystyka kultury narodowej Polski
5.3. Wybrane cechy badanych kultur organizacyjnych w Polsce
5.4. Wpływ polskich uwarunkowań kulturowych na Lean Management

Rozdział 6. Lean Management a uwarunkowania kulturowe – Meksyk

6.1. Meksykańskie Stany Zjednoczone – podstawowe informacje
6.2. Charakterystyka kultury narodowej Meksyku
6.3. Wybrane cechy badanej kultury organizacyjnej w Meksyku
6.4. Wpływ meksykańskich uwarunkowań kulturowych na Lean Management

Rozdział 7. Lean Management a uwarunkowania kulturowe – Wielka Brytania

7.1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – podstawowe informacje
7.2. Charakterystyka kultury narodowej Wielkiej Brytanii
7.3. Wybrane cechy badanej kultury organizacyjnej w Wielkiej Brytanii
7.4. Wpływ brytyjskich uwarunkowań kulturowych na Lean Management

Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Aneta Parkes

dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania). Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, zastępca kierownika Zakładu Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania SAN. Autorka publikacji m.in. z zakresu: zarządzania jakością, kultury organizacyjnej, public relations, kulturowych uwarunkowań lean management, etc. W ramach swojej aktywności zawodowej pełniła również m.in. funkcję asystenta pełnomocnika ds. jakości (ukończone szkolenie audytora wiodącego norm serii ISO 9000:2000), dyrektora ds. kształcenia w ogólnopolskiej firmie edukacyjnej i prezesa zarządu firmy produkcyjnej. Szkoleniowiec i doradca, w tym m.in. z zakresu: systemu zarządzania jakością, rozwoju postaw przedsiębiorczych, obsługi klienta, zarządzania czasem, komunikacji, zarządzania wiekiem oraz Lean Management.


prof. dr hab. Czesław Sikorski:

Zgodnie z tytułem praca poświęcona jest analizie wpływu kultury organizacyjnej na możliwości zastosowania i powodzenie koncepcji Lean Management (LM). Autorka, na podstawie rozległych studiów literaturowych i wyników badań własnych, podjęła próbę pokazania na czym ów wpływ polega i określenia jego rezultatów. Zważywszy na rezultaty, jakie przynosi stosowanie LM w praktyce funkcjonowania współczesnych firm, cel i przedmiot opracowania uznać należy za trafny i obiecujący, jeśli chodzi o wkład w rozwój nauki o zarządzaniu i rekomendacje praktyczne.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line