Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Psychologia, pedagogika | Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością
Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością
Autor: Leszek Ploch
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-395-3
Data wydania: 2014
Liczba stron: 387/B5
Oprawa: miękka
Cena: 69,00 zł 62,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że udział w działaniach artystycznych jeszcze do niedawna nie był dany tej grupie osób; nie doceniano, lekceważono i marginalizowano wszelkie tego rodzaju próby. Okazuje się, że aktywność ta może stanowić specyficzną relację międzyludzką, w ramach której postawa prospołeczna, komunikacja, empatia oraz tolerancja znajdują swoje cenne, niepowtarzalne ujście.

Podstawowym założeniem autora stały się studia nad wspomnianą grupą osób, uwikłanych w nurtujące sprawy realiów działań artystycznych, oraz nad możliwymi perspektywami rozwoju i aktywności twórczej tych osób, zarówno w wyniku intencjonalnych procesów edukacyjnych, terapeutycznych, myślenia twórczego, kreatywnej postawy, jak i spontanicznie zróżnicowanych procesów oraz uwarunkowań w ich aktywizacji twórczej lub/i odtwórczej w kulturze.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wyzwania i wyznaczniki rozwoju aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

1.1. Wokół identyfikacji pojęcia aktywność artystyczna
1.2. Struktura form aktywności artystycznej
1.3. Koncepcja uczestnictwa artystycznego osób z niepełnosprawnością
1.4. Aktywność artystyczna z perspektywy pedagogiki specjalnej
1.5. Zagrożenia aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością
1.6. Determinanty aktywności artystycznej w życiu i edukacji

Rozdział 2. Kierunki biegu aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

2.1. Podmiotowość biegu uczestnictwa artystycznego osób z niepełnosprawnością
2.2. Bieg rozwoju kompetencji zaangażowania twórczego osób z niepełnosprawnością
2.3. Uwarunkowania zewnętrzne uczestnictwa artystycznego osób z niepełnosprawnością
2.4. Osobowe uwarunkowania uczestnictwa artystycznego osób z niepełnosprawnością
2.5. Obiektywizacja działań twórczych uczestników aktywności artystycznej
2.6. Równowaga przeżyć osobistych uczestników aktywności artystycznej

Rozdział 3. Teoretyczno-praktyczne możliwości kreowania aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

3.1. Wybrane aspekty uwarunkowań rozwoju aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością (na przykładzie pracy placówek specjalnych)
3.2. Niektóre inicjatywy wspierające rozwój aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością
3.2.1. Fenomen dźwięku jako cenne źródło rozwoju aktywności osób z niepełnosprawnością
3.2.2. Technika dialogu światła i muzyki w inspiracji muzycznej osób z niepełnosprawnością
3.2.3. Edukacja pozaszkolna w orkiestrze
3.2.4. Gościnne koncerty orkiestry Mazowiacy
3.2.5. Bajki muzyczne
3.2.6. Pantomimiczne układy choreograficzne

Rozdział 4. Pedagogiczno-etyczne aspekty włączania osób z niepełnosprawnością do kultury artystycznej

4.1. Aspekty pedagogiczne uwrażliwiania środowisk sztuką artystyczną osób z niepełnosprawnością
4.2. Wybrane uwarunkowania etyczne postępowania aktywizującego artystycznie osoby z niepełnosprawnością

Zakończenie

Bibliografia

Leszek Ploch

dr hab., prof. UPH w Siedlcach. Specjalizuje się w upowszechnianiu edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnością. Interesuje się pedagogiką specjalną oraz pracą socjalną w aspekcie jakości życia i usamodzielniania przez sztukę osób dotkniętych niepełnosprawnością. Założyciel i prowadzący wiele placówek kulturalno-oświatowych na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in. Ogólnopolski Teatr N, Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY, Studio Pantomimy. Jest autorem kilku książek. W naukowym dorobku ma także ponad sto artykułów opublikowanych w kraju i poza granicami. Odbywał staże naukowe w Uniwersytecie w Dortmundzie, Berlinie oraz prowadził wiele projektów międzynarodowych, m.in. w Szwecji, Grecji, Niemczech i na Słowacji.


Prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany:

Praca powstała w wyniku holistycznego podejścia do osoby z niepełnosprawnością, z potrzeby różnych sposobów łagodzenia jej skutków. W wyniku takiego podejścia Au¬tor przypomina, czym jest rozwój artystyczny człowieka i jaką rolę może pełnić w jego życiu. (…) niezaprzeczalnym walorem recenzowanej książki jest bogactwo materiałów empirycznych, a zwłaszcza pomysłów metodycznych ukazujących sposoby kreowania różnych osób z niepełnosprawnością.

Prof. zw. dr hab. Szymon Kawalla:

Działalność Leszka Plocha ma nie tylko duże znaczenie ogólnopolskie, ale i międzynarodowe wnoszące w dziedzinie aktywizacji artystycznej osób niepełnosprawnych wielki wkład wiedzy naukowej i praktycznej. (…) Praca ta spełnia wymogi stawiane książkom naukowym, napisana jest bardzo dobrą i przystępną polszczyzną. Nawet tam, gdzie mamy do czynienia z zagadnieniami specjalistycznymi, przedstawione są one w pełni zrozumiale, przejrzyście i przynoszą dużą satysfakcję czytelnikowi – specjaliście i amatorowi.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line