Strona główna | Archiwum | Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych
Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych
Autor: Anna Kwiotkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-746-3
Data wydania: 2015
Liczba stron: 433/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Książka jest pionierską w Polsce pracą, wykorzystującą podejście konfiguracyjne do badania akademickich przedsiębiorstw odpryskowych w powiązaniu z efektywnością ich funkcjonowania.

Na podstawie szeroko zakrojonej krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu dokonano udanej konceptualizacji i operacjonalizacji wiodących konstruktów tworzących konfiguracje organizacyjne przedsiębiorstw typu spin-off.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy badania konfiguracji organizacyjnych akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

1.1. Akademickie przedsiębiorstwa odpryskowe jako wiodący nurt badań w przedsiębiorczości akademickiej
1.2. Akademickie przedsiębiorstwa odpryskowe – istota, pojmowanie, wiodące badania
1.3. Zarys i wykorzystanie podejścia konfiguracyjnego w badaniu organizacji przedsiębiorczych
1.4. Akademickie przedsiębiorstwa odpryskowe a efektywność

Rozdział 2. W kierunku konceptualizacji konfiguracji organizacyjnych akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

2.1. Konstrukty teoretyczne w badaniu konfiguracji organizacyjnych akademickich przedsiębiorstw odpryskowych
2.2. Dopasowanie i relacje między konstruktami teoretycznymi
2.3. Model i hipotezy badawcze

Rozdział 3. Problematyka badania konfiguracji organizacyjnych

3.1. W poszukiwaniu metody badań konfiguracji organizacyjnych
3.2. Jakościowa analiza porównawcza jako alternatywna metodyka badawcza – istota, logika, zalety i ograniczenia
3.3. Postępowanie badawcze wykorzystujące jakościową analizę porównawczą
3.3.1. Dobór próby i gromadzenie danych
3.3.2. Operacjonalizacja zmiennych (warunków i wyników) oraz opracowanie narzędzia badawczego
3.3.3. Weryfikacja narzędzia badawczego

Rozdział 4. Badania empiryczne konfiguracji organizacyjnych akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

4.1. Przekształcenie zmiennych (warunków i wyników) w zbiory rozmyte
4.2. Analiza konieczności i wystarczalności
4.3. Wyniki analizy zbiorów rozmytych
4.4. Interpretacja wyników jakościowej analizy porównawczej – narracja konfiguracyjna

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników

Anna Kwiotkowska

dr inż., adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autorka i współautorka ponad 70 prac naukowych w języku polskim i angielskim podejmujących zagadnie- nia w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, problematyki przedsiębiorczości, zwłaszcza akademickiej, mechanizmów transferu technologii i innowacji. Aktywnie uczestniczyła w realizacji kilku projektów ? nansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym jako kierownik projektu, współautor zadań merytorycznych i koordynator prac badawczych. Ponadto jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii kon? guracji, badań nad kon? guracjami przedsiębiorczych organi- zacji i wykorzystania metod ustawionych teoretycznie w naukach o zarządzaniu. Wstecz

Zobacz także

Koszyk pusty

Aktualności

Warszawskie
Targi Książki

18-21 maja 2017
PGE Narodowy

Publikacje wydawnictwa Difin dostępne na stoisku Księgarni PROFIT (88/D15)

Serdecznie zapraszamy!

» Oferty pracy:

- redaktor wydawniczy: budownictwo
-
redaktor wydawniczy: psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie
- tłumacz
- psycholog


» Wspieramy

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Współpracujemy z
 

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Bestsellery

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line