Strona główna | Archiwum | Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce
Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce
Autor: Maciej Dzikuć
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-485-7
Data wydania: 2017
Liczba stron: 175/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Jakość powietrza w Polsce znacznie odbiega od standardów przyjętych w Unii Europejskiej. Celem publikacji jest ukazanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na ograniczenie niskiej emisji w Polsce. Autor wskazał najważniejsze problemy, których znajomość pozwoli czytelnikom zrozumieć specyfikę zagrożeń związaną z niską emisją. W publikacji dokonano charakterystyki sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji w Polsce oraz omówiono sposoby jej ograniczania. Przedstawiono mechanizmy i źródła finansowania inwestycji, które przyczyniają się do ograniczenia niskiej emisji. Wskazano na ekonomiczne bariery poprawy jakości powietrza w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawowe problemy związane z niską emisją

1.1. Pojęcie niskiej emisji i przyczyny jej powstawania
1.2. Ekonomiczne aspekty niskiej emisji
1.3. Jakość powietrza w Polsce w latach 2005–2014

Rozdział 2. Wpływ niskiej emisji na stan ekonomiczny gospodarki i jej skutki społeczne

2.1. Teoria czynników produkcji a niska emisja
2.2. Oddziaływanie niskiej emisji w skali makroekonomicznej
2.3. Wpływ niskiej emisji na gospodarkę w ujęciu mikroekonomicznym
2.4. Społeczne skutki niskiej emisji i jej wpływ na jakość życia

Rozdział 3. Zagrożenia związane z niską emisją i charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za jej powstawanie

3.1. Oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na środowisko
3.2. Emisje trwałych związków organicznych i metali ciężkich
3.3. Wielkość emisji w zależności od ich źródła

Rozdział 4. Sposoby ograniczania niskiej emisji

4.1. Termomodernizacja budynków z wymianą źródła ciepła
4.2. Rozwój ciepłownictwa
4.3. Uwarunkowania redukcji niskiej emisji w transporcie

Rozdział 5. Wsparcie ekonomiczne i prawne ograniczenia niskiej emisji

5.1. Instytucjonalne wsparcie redukcji niskiej emisji
5.2. Mechanizmy i źródła finansowania wsparcia ograniczenia emisji zanieczyszczeń
5.3. Bariery ekonomiczne poprawy jakości powietrza

Rozdział 6. Opinie respondentów na temat niskiej emisji w województwie lubuskim

6.1. Metodyka i organizacja badań
6.2. Charakterystyka badanej grupy respondentów
6.3. Wyniki badań ankietowych i ich analiza

Wnioski
Bibliografia
The economic and social factors of low emission reduction in Poland
Spis tabel
Spis rysunków

Maciej Dzikuć

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół ekonomicznych aspektów wykorzystania surowców energetycznych, a także produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na bazie źródeł odnawialnych i konwencjonalnych. Ekspert oceniający projekty finansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line