Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Archiwum | Dla przyszłości
Dla przyszłości
Autor: pod redakcją Ireny Hejduk, Andrzeja Hermana
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-054-9
Data wydania: 2014
Liczba stron: 288/B5
Oprawa: twarda

Poleć znajomemu


Prof. dr inż. Tomasz Wielicki:

Prof. Wieslaw Grudzewski będzie zawsze uważany przez nasze pokolenie za jednego z prekursorów nauk o zarządzaniu w Polsce. Kiedy w latach 50. i 60. pisano w naszym kraju o nauce zarządzania, to najczęściej były to ostrożne rozważania, częściowo zakamuflowane jako filozoficzne rozprawy o skutecznym działaniu. Nazywano tę dziedzinę prakseologią, a jej nestorem był prof. Tadeusz Kotarbiński. To jemu zawdzięczamy uporządkowanie semantyczne pojęć i definicji wykorzystywanych później przez polskich ekspertów od zarządzania. Samo zarządzanie jednak miało niepoprawne skojarzenia polityczne związane z nieakceptowanym systemem kapitalistycznym, dlatego prakseologii i ludziom z nią związanym bliżej (i bezpieczniej) było do filozofii niż do ekonomii i zarządzania.

Dopiero prof. Wiesław Grudzewski i jego pokolenie naukowców podjęli w Polsce lat 70. odważną próbę badania, upowszechniania i nauczania czystego menedżeryzmu wypranego z kontekstów politycznych, opartego na solidnym rachunku ekonomicznym i ukierunkowanego na podstawowy cel firmy – zysk. Dodatkowo po wprowadzeniu informacji (oraz systemów informacyjnych) jako istotnego zasobu firmy i metodologii myślenia systemowego jako narzędzia w rozwiązywaniu problemów menedżerskich powstało coś, co dzisiaj nazwałem szkołą zarządzania prof. Grudzewskiego.

Głównym elementem tej szkoły jest patrzenie na zarządzanie nie tylko narzędziowo i procesowo, ale przede wszystkim „kontekstowo” jako na dynamiczną wiązkę procesów decyzyjnych dotyczących zasobów i funkcjonujących dla podtrzymania istnienia (sustainability) ciągle zmieniającej się organizacji gospodarczej. Tylko tak szerokie, systemowe podejście do zarządzania i wizja big picture umożliwia dobre zrozumienie zarządzania tradycyjnego, jak również jego ekstrapolacje do zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości.

Spis treści :

Wprowadzenie
Irena K. Hejduk, Andrzej Herman

W kierunku sustainability - droga do przyszłości
Irena K. Hejduk  

Filozofia big picture - czyli systemowa wizja dziedziny zarządzania prof. Grudzewskiego; ocena z perspektywy amerykańskiej
Tomasz Wielicki  

Działalność organizacyjna prof. dr. hab. Wiesława M. Grudzewskiego na Politechnice Wrocławskiej
Wacław Kasprzak  
 
Lata młodzieńcze i nieco dojrzalsze
Tomasz Winnicki  

Refleksje jubileuszowe…
Brygida Grzeganek-Więcek, Piotr Halemba, Dariusz Więcek  

Sustainable enterprises -relacje z dostawcami w przedsiębiorstwie przyszłości
Rafał Tyszkiewicz  

Budowniczy wiedzy i mądrości
Ks. Jan Zimny  

Profesor doktor habilitowany Wiesław Maria Grudzewski - retrospekcje ze współpracy
Konrad Jaskóła  

Rola i udział koryfeusza nauk zarządzania w okresie wyłaniania się nowego paradygmatu nauk o zarządzaniu
Jan Stachowicz  

Moje wspomnienia o Profesorze Grudzewskim
Adam Siwerski  

Zaufanie i społeczna odpowiedzialność w biznesie
Jan Klimek  

Uczeń z Politechniki Warszawskiej
Zbigniew Chyba  

Wielki Profesor i Wielki Człowiek
Katarzyna Anna Wójcik  

Sustainability a cykl życia przedsiębiorstwa warunkiem przetrwania kryzysu
Elżbieta Weiss  

Regulacje pokryzysowe a koncepcja zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym
Stanisław Kasiewicz  

Sustainable projects i sustainable project management - Profesor Wiesław M. Grudzewski i jego rola w rozwoju koncepcji projektów zrównoważonych i zrównoważonego zarządzania projektami
Dorota Kuchta  

Polityka badawczo-rozwojowa Niemiec warunkiem przetrwania kryzysu finansowego  
Tadeusz Sporek  

Zaufanie a prostota struktury organizacyjnej  
Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński  

Społeczna odpowiedzialność organizacji  
Grażyna Gierszewska  

Ryzyko kredytu kupieckiego w Polsce na tle innych krajów europejskich  
Maria Sierpińska  

Sustainability a kształtowanie konkurencyjności organizacji procesowych  
Agnieszka Bitkowska  

Przywództwo: mroczny przedmiot pożądania  
Andrzej K. Koźmiński  

Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa  
Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter  

Wpływ globalizacji na uwarunkowania rozwoju partycypacji pracowniczej  
Stanisław Rudolf  

Szanowny Pan Profesor Wiesław Maria Grudzewski  
Leszek Kiełtyka  

Możliwości wykorzystania wirtualizacji serwerów wspomagających menedżerów podczas podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie  
Leszek Kiełtyka  

Antropologia organizacji. Analiza zachowań organizacyjnych uczestników zespołów zadaniowych ratownictwa górskiego  
Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba  

 

 

Poszukiwanie metody optymalnego przypisywania zasobów ludzkich do projektów BiR . zastosowanie wybranych aspektów teorii gier oraz implikacje teorii G. Hardina: The Tragedy of the Commons dla menedżerów działów badań i rozwoju

 

 

Tomasz Bednarczyk, Jerzy Lewandowski

 

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line