Strona główna | Archiwum | BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne
BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne
Autor: Ewa Tomaszewska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-492-9
Data wydania: 2014
Liczba stron: 184/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Komentowane w publikacji przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z tak szerokiej gałęzi prawa.

Książka ma na celu poszerzenie wiedzy osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a prosty i przejrzysty przekaz pozwoli na zrozumienie złożoności przepisów BHP. Co więcej, będzie to wspaniały przewodnik dla rozpoczynających pracę, których czeka szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz wzbogacony o poglądy doktryny i orzecznictwa sądów polskich podnosi wartość merytoryczną prezentowanej pozycji. Praktycy prawa dobrze wiedzą jak duży wpływ na rozstrzygnięcia sądów ma dorobek doktryny prawa, niekiedy kształtując poglądy judykatury. Dlatego też prezentowane opracowanie kładzie nacisk na wskazanie tych poglądów. Dla nieprofesjonalnych adresatów przydatne może okazać się przytoczenie szeregu przykładów z zakresu stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie omawia w szczególności:

- podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP,
- prawa i obowiązki pracownika, maszyny i inne urządzenia techniczne,
- czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia,
- zasady ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- profilaktyczną ochronę zdrowia,
- szkolenie z zakresu BHP oraz zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Publikacja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, jak również aplikantów tych zawodów prawniczych, a także do inspektorów pracy oraz wszystkich osób mających na co dzień do czynienia z przepisami prawa pracy. Ponadto rozwiązania zawarte w komentarzu mogą zainteresować przedstawicieli nauki prawa.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
1.3. Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy z zakresu BHP

ROZDZIAŁ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zakres obowiązków pracowników oraz osób kierujących pracownikami
2.3. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonania pracy

ROZDZIAŁ 3. OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY

ROZDZIAŁ 4. MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 5. CZYNNIKI ORAZ PROCESY PRACY STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA


5.1. Uwagi wstępne
5.2. Stopień szkodliwości materiałów i procesów technologicznych w zakładzie pracy
5.3. Substancje szkodliwe i mieszaniny chemiczne szkodliwe
dla zdrowia i życia pracowników w zakładzie pracy
5.4. Wykaz wybranych prac stwarzających szczególne zagrożenie
5.4.1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
5.4.2. Praca na wysokościach
5.4.3. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
5.4.4. Inne prace

ROZDZIAŁ 6. OCHRONA PRACY KOBIET

ROZDZIAŁ 7. OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH

ROZDZIAŁ 8. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA


8.1. Uwagi wstępne
8.2. Badania lekarskie
8.3. Ocena ryzyka zawodowego
8.4. Wypadki przy pracy
8.5. Choroby zawodowe

ROZDZIAŁ 9. SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP

ROZDZIAŁ 10. ZASADY DOSTARCZANIA PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 11. SŁUŻBA BHP


ROZDZIAŁ 12. KONSULTACJE W ZAKRESIE BHP ORAZ KOMISJA BHP

ROZDZIAŁ 13. ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW Z ZAKRESU BHP

ROZDZIAŁ 14. WYKROCZENIE PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW BHP


ROZDZIAŁ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW BHP

ROZDZIAŁ 16. PODSTAWA PRAWNA (ŹRÓDŁA PRAWA: WYCIĄG Z KODEKSU PRACY, ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY)


16.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
16.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
Załączniki

ZAŁĄCZNIKI (WYBRANE WZORY PISM Z ZAKRESU BHP)

1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP
2. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
3. Skierowanie pracownika na wstępne/okresowe badania lekarskie
4. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji BHP
5. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego

WYKAZ LITERATURY

Ewa Tomaszewska

prawnik, doradca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Od początku studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego.


» Dziennik Łódzki nr 226 z 29.09.2014 r.   więcej »

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line