Strona główna | Administracja i samorząd | Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government
Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government
Autor: Anna Ludwiczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-599-1
Data wydania: 2018
Liczba stron: 152/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości procesowej jednostek samorządowych oraz wskazuje na kierunki działań, które powinni podejmować menadżerowie publiczni aby zwiększać skuteczność i efektywność funkcjonowania urzędów i tym samym lepiej spełniać potrzeby i oczekiwania klientów, którymi przecież wszyscy jesteśmy.

Spis treści:

Przedmowa
Wprowadzenie

Rozdział 1. Charakterystyka administracji samorządowej

1.1. Istota administracji samorządowe
1.1.1. Gmina
1.1.2. Powiat
1.1.3. Województwo
1.2. Podstawowe nurty w organizacji i zarządzaniu w urzędach administracji publicznej
1.2.1. Tradycyjne koncepcje zarządzania
1.2.2. New Public Management i Public Governance
1.2.3. Public Value
1.3. System zarządzania i koncepcje projakościowe zorientowane na procesy w administracji publicznej
1.3.1. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
1.3.2. Total Quality Management
1.3.3. Business Process Reengineering
1.3.4. Lean government
1.3.5. Lean Six Sigma
1.4. Koncepcje wspierające doskonalenie procesów w administracji publicznej
1.4.1. Outsourcing i insourcing
1.4.2. Benchmarking
1.4.3. Zarządzanie projektami
1.4.4. E-administracja

Rozdział 2. Podejście procesowe w administracji publicznej

2.1. Istota podejścia procesowego
2.1.1. Procesy i ich klasyfikacja
2.1.2. Charakterystyka organizacji zorientowanej procesowo
2.1.3. Podejście procesowe w różnych rodzajach struktur organizacyjnych
2.2. Zarządzanie procesami
2.2.1. Istota i cele zarządzania procesami
2.2.2. Identyfikacja procesów
2.2.3. Metody identyfikacji procesów
2.2.4. Wizualizacja procesów
2.2.5. Pomiary procesów
2.2.6. Doskonalenie procesów

Rozdział 3. Zarządzanie procesami w urzędach administracji samorządowej w świetle badań empirycznych

3.1. Koncepcja i przebieg badania
3.2. Wyniki badań ilościowych
3.3. Wyniki badań jakościowych
3.4. Podsumowanie badań empirycznych

Rozdział 4. Wykorzystanie koncepcji lean government do doskonalenia procesów w administracji samorządowej

4.1. Identyfikacja procesu (strumienia wartości)
4.1.1. Wybór rodziny produktów
4.1.2. Określenie menadżera strumienia wartości
4.1.3. Identyfikacja klienta oraz określenie, co stanowi wartość dla klienta
4.1.4. Identyfikacja strumienia wartości (przepływu)
4.2. Analiza strumienia wartości
4.3. Doskonalenie strumienia wartości
4.3.1. Przepływ ciągły
4.3.2. System ssący
4.3.3. Stabilizacja, standaryzacja, wizualizacja i ciągłe doskonalenie pracy
4.4. Wykorzystanie lean government w doskonaleniu procesów na przykładzie urzędu marszałkowskiego

Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel
Literatura
Spis treści

Anna Ludwiczak

pracownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2012 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada blisko siedmioletnie doświadczenie praktyczne w administracji samorządowej szczebla gminnego i wojewódzkiego. Pełniła tam między innymi funkcję audytora wewnętrznego ds. systemu zarządzania jakością. Problematyką zarządzania procesowego w systemach jakości autorka zajmuje się od 2006 roku, co potwierdza tematyka podjęta w pracy doktorskiej oraz liczne publikacje oscylujące wokół omawianego zagadnienia. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych i dydaktycznych są: systemowe i procesowe podejście do zarządzania, zarządzanie jakością, lean management.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line