Strona główna | Administracja i samorząd | Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government
Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government
Autor: Anna Ludwiczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-599-1
Data wydania: 2018
Liczba stron: 152/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości procesowej jednostek samorządowych oraz wskazuje na kierunki działań, które powinni podejmować menadżerowie publiczni aby zwiększać skuteczność i efektywność funkcjonowania urzędów i tym samym lepiej spełniać potrzeby i oczekiwania klientów, którymi przecież wszyscy jesteśmy.

Anna Ludwiczak

pracownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2012 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada blisko siedmioletnie doświadczenie praktyczne w administracji samorządowej szczebla gminnego i wojewódzkiego. Pełniła tam między innymi funkcję audytora wewnętrznego ds. systemu zarządzania jakością. Problematyką zarządzania procesowego w systemach jakości autorka zajmuje się od 2006 roku, co potwierdza tematyka podjęta w pracy doktorskiej oraz liczne publikacje oscylujące wokół omawianego zagadnienia. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych i dydaktycznych są: systemowe i procesowe podejście do zarządzania, zarządzanie jakością, lean management.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line