Strona główna | Administracja i samorząd | Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia
Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia
Autor: Grzegorz Głód
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-766-1
Data wydania: 2016
Liczba stron: 246/B5
Oprawa: miękka
Cena: 65,00 zł 58,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych przez organizacje w nim funkcjonujące? Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze teoretyczno-empirycznym można stwierdzić, że przedsiębiorczość publiczna stanowi ciekawy i inspirujący obszar eksploracji w zakresie nauk o zarządzaniu. Pomimo zgłaszanych wątpliwości, a nawet kontrowersji wokół przedsiębiorczości w warunkach sektora publicznego, przeprowadzone badania wskazują na zasadność podjętego kierunku badawczego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorczość publiczna jako obszar badań naukowych

1.1. Kontekst rozwoju zainteresowania przedsiębiorczością publiczną
1.2. Istota przedsiębiorczości publicznej
1.3. Przegląd badań nad przedsiębiorczością w sektorze publicznym

Rozdział 2. Przedsiębiorczość organizacyjna w warunkach jednostek sektora publicznego

2.1. Przedsiębiorczość organizacyjna
2.2. Przesłanki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości publicznej
2.3. Pomiar przedsiębiorczości w warunkach jednostek sektora publicznego
2.4. Wpływ orientacji przedsiębiorczej na efektywność organizacji publicznej

Rozdział 3. Zakres i metodyka prowadzonych badań empirycznych

3.1. Uzasadnienie podjęcia badań i cele badań
3.2. Model badawczy i hipotezy badawcze
3.3. Metodyka badań, narzędzie i próba badawcza

Rozdział 4. Analiza wyników badań empirycznych

4.1. Identyfikacja poziomu przedsiębiorczości badanych organizacji
4.2. Identyfikacja uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej badanych organizacji
4.3. Ocena osiąganych efektów w badanych organizacjach
4.4. Analiza mediacji
4.5. Analiza moderacji
4.6. Model moderowanej mediacji

Zakończenie
Literatura
Załączniki
Spis tabel
Spis rysunków

Grzegorz Głód

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w badaniach na temat przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze publicznym oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie i zarządzaniu, szczególnie w jednostkach ochrony zdrowia i sektorze energetycznym. Obecnie adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line