Strona główna | Administracja i samorząd | Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych
Autor: Agnieszka Jachowicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-705-0
Data wydania: 2015
Liczba stron: 245/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczające zasoby finansowe jednostek samorządowych w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą oraz rosnącymi potrzebami i wymaganiami społeczeństwa powodują, że podmioty publiczne muszą szukać innych sposobów finansowania i realizowania swoich zadań. W rozwiązaniu tych dylematów może przyjść z pomocą partnerstwo publiczno – prywatne, polegające na współpracy z sektorem prywatnym. Współpraca ta wymaga jednak pokonania wielu barier wynikających z odmiennego założenia ich funkcjonowania oraz stworzenia tzw. „dobrych praktyk”.

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę dotyczącą partnerstwa publiczno – prywatnego, jego genezę, istotę, cele, uregulowania prawne i ekonomiczne warunkujące jego rozwój. Autor przedstawia propozycję modelu dla rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce oparty na badaniach przeprowadzonych pośród jednostek publicznych realizujących umowy zawarte w tej formule.

Partner wydania:

 

Agnieszka Jachowicz

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów. Obecnie pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kierownik projektu realizowanego w ramach stypendium dla młodych doktorów przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Zdobyta praktyka w połączeniu z pracą naukową sprzyja specjalizacji w problematyce związanej z samorządem terytorialnym. Autorka prac z dziedziny finansów, w tym finansów jednostek samorządowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów Unii Europejskiej.

prof. dr. hab. Marian Żukowski, Katedra Bankowości i Finansów, Katolicki Uniwersytet Lubelski:

(…) Monografia ma niewątpliwe walory poznawcze. Zawiera informacje na temat zadań publicznych realizowanych przez państwo i władze samorządowe. Autorka przywołuje poglądy teoretyków ekonomii, którzy podnoszą w swoich pracach znaczenie i rolę państwa w zaspokajaniu potrzeb publicznych, poszukując różnych możliwości ich realizacji. Opisano genezę i istotę partnerstwa oraz współpracy instytucji państwowych i komercyjnych. Omówiono przykłady rozwiązań stosowanych w różnych krajach, analizowanych w pracach wielu specjalistów. Obok korzyści, jakie niesie partnerstwo, Autorka wymienia także zagrożenia oraz ryzyka mu towarzyszące (…).

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line