Strona główna | Administracja i samorząd | Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej
Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej
Autor: Jarosław Maćkowiak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-581-6
Data wydania: 2017
Liczba stron: 280/B5
Oprawa: miękka
Cena: 59,00 zł 53,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest logiczny i czytelny, a język bardzo przystępny. Znaczącym atutem autora jest to, że w omawianej dziedzinie jest nie tylko teoretykiem, ale także praktykiem.

Książka zainteresuje specjalistów prawa administracyjnego, pracowników administracji niezespolonej, a także studentów kierunków prawo i administracja.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie administracji niezespolonej

Rozdział 2. Teoria organu administracji

Rozdział 3. Organy administracji niezespolonej w świetle obowiązujących regulacji

3.1. Uwagi ogólne dotyczące ustawowego definiowania i wyodrębniania organów administracji niezespolonej
3.2. Ustawowe zdefiniowanie organów administracji niezespolonej
3.3. Ustawowe przesłanki ustanawiania organów administracji niezespolonej

Rozdział 4. Delegatury urzędów szczebla centralnego i ich kierownicy a organy administracji niezespolonej

Rozdział 5. Relacje organów administracji niezespolonej z innymi podmiotami administrującymi

5.1. Refleksje ogólne na temat umiejscowienia organów administracji niezespolonej w aparacie administracji
5.2. Podział zadań i kompetencji między oragny zespolonej administracji rządowej i organy administracji niezespolonej w kontekście ich ustanawiania
5.3. Oddziaływanie organów zespolonej administracji rządowej na organy administracji niezespolonej
5.4. Oddziaływanie wojewody jako przedstawiciela rady ministrów na organy administracji niezespolonej
5.5. Oddziaływanie na organy administracji niezespolonej w ramach relacji „pionowych”
5.6. Relacje z innymi podmiotami administrującymi jako płaszczyzna
wyodrębniania organów administracji niezespolonej

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych 

Jarosław Maćkowiak

radca prawny, doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego oraz administracyjno-gospodarczego, kontroli, jak również prawa nieruchomości oraz w zakresie regulacji odnoszących się do procesów inwestycyjnych. W przeszłości m.in. wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy, a także wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, a także prawa komunalnego oraz kontroli.


prof. UW dr hab. Paweł Wajda:

Mogę z pełnym przekonaniem oświadczyć, że książkę czyta się z przyjemnością. Autor opanował z całą pewnością nie tylko trudną sztukę właściwego posługiwania się warsztatem naukowym, ale i relatywnie prostego przekazywania czytelnikom komunikatów dotyczących bardzo skomplikowanych spraw.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line